Building With Nature

In 2008 is de Stichting Building with Nature ® opgericht met als centraal doel de kennis die ontwikkeld is door de heer R.E. Waterman met betrekking tot het Bouwen met de Natuur op verantwoorde wijze te verbreiden. De methode is speciaal gericht op dichtbevolkte, laaggelegen, kwetsbare  kust- en deltagebieden  om aldaar bestaande en komende problemen in relatie tot de aangrenzende zee enerzijds en in relatie tot  het bestaande achterland anderzijds, op te lossen onder het creëren van meerwaarde. Een en ander zowel in als buiten Nederland. Aan deze stichting is door de belastingdienst de ANBI  (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verleend.